Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Πεμ. ιδ' εβδ. Ματθ. (Μρ. ε' 1-20)

1 Καὶ λθον ες τ πραν τς θαλσσης ες τν χραν τν Γεργεσηνν. 2 Κα ξελθντος ατο κ το πλοου εθως πντησεν ατ κ τν μνημεων νθρωπος ν πνεματι καθρτ, 3 ς τν κατοκησιν εχεν ν τος μνμασι, κα οτε λσεσιν οδες δνατο ατν δσαι, 4 δι τ ατν πολλκις πδαις κα λσεσι δεδσθαι, κα διεσπσθαι π᾿ ατο τς λσεις κα τς πδας συντετρφθαι, κα οδες σχυεν ατν δαμσαι· 5 κα δι παντς νυκτς κα μρας ν τος μνμασι κα ν τος ρεσιν ν κρζων κα κατακπτων αυτν λθοις. 6 δν δ τν ησον π μακρθεν δραμε κα προσεκνησεν ατν, 7 κα κρξας φων μεγλ λγει· τ μο κα σο, ησο, υἱὲ το Θεο το ψστου; ρκζω σε τν Θεν, μ με βασανσς. 8 λεγε γρ ατ· ξελθε τ πνεμα τ κθαρτον κ το νθρπου. 9 Κα πηρτα ατν· τ νομ σοι; κα πεκρθη λγων· λεγεν νομ μοι, τι πολλο σμεν. 10 Κα παρεκλει ατν πολλ να μ ποστελ ατος ξω τς χρας. 11 ν δ κε γλη χορων μεγλη βοσκομνη πρς τ ρει· 12 κα παρεκλεσαν ατν πντες ο δαμονες λγοντες· πμψον μς ες τος χορους, να ες ατος εσλθωμεν. 13 Κα πτρεψεν ατος εθως ησος. Κα ξελθντα τ πνεματα τ κθαρτα εσλθον ες τος χορους· κα ρμησεν γλη κατ το κρημνο ες τν θλασσαν· σαν δ ς δισχλιοι· κα πνγοντο ν τ θαλσσ. 14 Κα ο βσκοντες τος χορους φυγον κα πγγειλαν ες τν πλιν κα ες τος γρος· κα ξλθον δεν τ στι τ γεγονς. 15 Κα ρχονται πρς τν ᾿Ιησον, κα θεωροσι τν δαιμονιζμενον καθμενον κα ματισμνον κα σωφρονοντα, τν σχηκτα τν λεγενα, κα φοβθησαν. 16 Κα διηγσαντο ατος ο δντες πς γνετο τ δαιμονιζομν κα περ τν χορων. 17 Κα ρξαντο παρακαλεν ατν πελθεν π τν ρων ατν. 18 Κα μβανοντος ατο ες τ πλοον παρεκλει ατν δαιμονισθες να μετ᾿ ατο . 19 Κα οκ φκεν ατν, λλ λγει ατ· παγε ες τν οκν σου πρς τος σος κα νγγειλον ατος σα σοι Κριος πεποηκε κα λησ σε. 20 Κα πλθε κα ρξατο κηρσσειν ν τ Δεκαπλει σα ποησεν ατ ᾿Ιησος, κα πντες θαμαζον.
μετάφραση

1 Καὶ ἦλθαν εἰς τὸ ἀπέναντι μέρος τῆς λίμνης, εἰς τὴν χῶραν τῶν Γαδαρηνῶν.2 Καὶ κατὰ τὴν ἔξοδόν του ἀπὸ τὸ πλοιάριον, ἀμέσως τὸν συνήντησε ἕνας, ὁ ὁποῖος ἐρχότανε ἀπὸ τὰ μνήματα καὶ εἶχε ἀκάθαρτον πνεῦμα3 καὶ κατοικοῦσε εἰς τὰ μνήματα καὶ οὔτε μὲ ἁλυσίδες μποροῦσε νὰ τὸν δέσῃ κανείς,4 διότι πολλὲς φορὲς τὸν εἶχαν δέσει μὲ δεσμὰ καὶ ἁλυσίδες ἀλλ’ αὐτὸς εἶχε σπάσει τὶς ἁλυσίδες καὶ συντρίψει τὰ δεσμὰ καὶ κανεὶς δὲν εἶχε τὴν δύμναμιν νὰ τὸν δαμάσῃ.5 Πάντοτε νύχτε καὶ ἡμέραν ἔμενε εἰς τὰ μνήματα καὶ τὰ βουνὰ καὶ ἐφώναζε καὶ ἐτραυμάτιζε τὸν ἑαυτόν του μὲ πέτρες.6 Ὄταν εἶδε τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρυά, ἔτρεξε, τὸν προσκύνησε καὶ ἐφώναξε δυνατά,7 «Τὶ ἐπεμβαίνεις σ’ ἐμέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου; Σὲ ἐξορκίζω εἰς τὸν Θεὸν νὰ μὴ μὲ βασανίσῃς».8 Διότι τοῦ ἔλεγε ὁ Ἰησοῦς, «Πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἔβγα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον».9 Καὶ τὸν ἐρώτησε, «Ποιὸ εἶναι τὸ ὄνομά σου;» καὶ αὐτὸς ἀπήντησε, «Λεγεὼν εἶναι τὸ ὄνομά μου, διότι εἴμεθα πολλοί».10 Καὶ πολὺ τὸν παρακαλοῦσε νὰ μὴ τοὺς στείλῃ ἔξω ἀπὸ τὴν χώραν.11 Ἐκεῖ κοντὰ εἰς τὸ ὄρος ἔβοσκε μία μεγάλη ἀγέλη ἀπὸ χοίρους,12 καὶ τὸν παρεκάλεσαν ὅλοι οἱ δαίμονες καὶ τοῦ εἶπαν, «Στείλε μας εἰς τοὺς χοίρους, διὰ νὰ μποῦμε μέσα σ’ αὐτούς».13 Καὶ τοὺς τὸ ἐπέτρεψε. Καὶ ἀφοῦ ἐβγῆκαν τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ἐμπῆκαν εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρμησε ἡ ἀγέλη κάτω πρὸς τὸν κρημνὸν εἰς τὴν λίμνην, ἦσαν δὲ περίπου δύο χιλιάδες καὶ ἐπνίγησαν εἰς τὴν λίμνην.14 Ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς ἔβοσκαν, ἔφυγαν καὶ τὸ ἀνήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τὴν ὕπαιθρον.15 Καὶ ἦλθαν οἱ κάτοικοι νὰ ἰδοῦν τὶ ἔγινε. Ἦλθαν εἰς τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶδαν τὸν δαιμονισμένον, ποὺ εἶχε τὸν λεγεῶνα, νὰ κάθεται ντυμένος καὶ νὰ λογικεύεται, καὶ ἐφοβήθηκαν.16 Καὶ ἐκεῖνοι, ποὺ εἶχαν ἰδῆ τὶ συνέβη εἰς τὸν δαιμονισμένον καὶ εἰς τοὺς χοίρους τοὺς τὰ διηγήθηκαν.17 Καὶ ἄρχισαν νὰ παρακαλοῦν τὸν Ἰησοῦν νὰ φύγῃ ἀπὸ τὰ σύνορά τους.18 Καὶ ἐνῷ ἔμπαινε εἰς τὸ πλοιάριον, τὸν παρακαλοῦσε ἐκεῖνος, ποὺ εἶχε τὰ δαιμόνια, νὰ πάῃ μαζί του.19 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως δὲν τοῦ ἐπέτρεψε ἀλλὰ τοῦ εἶπε, «Πήγαινε εἰς τὸ σπίτι σου, εἰς τοὺς δικούς σου, καὶ νὰ τοὺς πῇς ὄσα ὁ Κύριος σοῦ ἔκανε καὶ πῶς σὲ ἐλέησε».20 Αὐτὸς ἔφυγε καὶ ἄρχισε νὰ κηρύττῃ εἰς τὴν Δεκάπολιν τὶ τοῦ ἔκανε ὁ Ἰησοῦς καὶ ὅλοι ἐθαύμαζαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...