Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

Πόσες μερίδες φαγητού έδωσαν τα κόμματα και οι πολιτικοί;

Γράφει ο Συμεών Σκαρμούτσος
Η Εκκλησία μοιράζει 250.000 μερίδας ημερησίως.
Οι πολιτικοί και τα κόμματα είναι εναντίον της Εκκλησίας.
Την βλέπουν ως αντίπαλον δέος, διότι παρά την πολεμικήν, την οποίαν δέχεται παραμένει υψηλά εις τας εκτιμήσεις της κοινωνίας. Η Εκκλησία «αγκαλιάζει» και τους εχθρούς της. Ενώνει τον λαόν, ενώ τα κόμματα τον διχάζουν και δημιουργούν κομματικήν αντιπαλότητα και φανατισμόν.


Εις τας δυσκόλους στιγμάς, τας οποίας διερχόμεθα, η Εκκλησία ευρίσκεται παρά τω πλευρώ του λαού αδιακρίτως.

Οι πολιτικοί και τα κόμματα «πετσοκόβουν» τας συντάξεις, τους μισθούς, τα επιδόματα, τας κοινωνικάς παροχάς, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τα προνοιακά επιδόματα, οδηγούν την κοινωνίαν εις αδιέξοδον και εις την εξαθλίωσιν. Οι πολιτικοί και τα κόμματα αφαιρούν το ψωμί από το στόμα των Ορθοδόξων και μη Ελλήνων.

Με την πολιτικήν των κλείνουν επιχειρήσεις, οδηγούν νέους αλλά και οικογενειάρχας εις την ανεργίαν. Αδιαφορούν δια τας κοινωνικάς επιπτώσεις της πολιτικής των. Ενδιαφέρονται όμως πως θα εξαπατήσουν την οργανωμένην λαϊκήν κομματικήν των βάσιν, δια να ανέλθουν εις τας δημοσκοπήσεις, να είναι δημοφιλείς εις το εσωτερικόν των κομμάτων των, δια να δύνανται να «παίζουν» ηγετικώς.

Η Εκκλησία ευρίσκεται εις το αντίθετο στρατόπεδον. Δεν γκρεμίζει, δεν ισοπεδώνει, φροντίζει δια την επούλωσιν των πληγών, που «ανοίγουν» τα κόμματα και οι πολιτικοί με την πολιτικήν των.

Η Εκκλησία οργανώνει συσσίτια εξασφαλίζουσα την τροφήν εις χιλιάδας συνανθρώπους μας, την οποίαν εστέρησαν με την πολιτικήν των πολιτικοί και κόμματα. Μόνον αι Ιεραί Μοναί εις ολόκληρον την Ελλάδα μοιράζουν 80.000 μερίδας φαγητού, ενώ πολλαί προσφέρουν και στέγην. Τα κέντρα αγάπης ηυξήθησαν εις 74 εις την Αθήνα και 130 εις την υπόλοιπον Ελλάδα.

Συμφώνως με επίσημα στοιχεία η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, 67 Μητροπόλεις και Ιεραί Μοναί μοιράζουν ημερησίως 250.000 μερίδας φαγητού. Εις τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται στοιχεία δια την Εκκλησίαν της

Κρήτης, η οποία αναπτύσσει μεγάλην φιλανθρωπικήν δραστηριότητα. Οι πολιτικοί και τα κόμματα προκαλούν πόνον, δυστυχίαν, πείναν, εξαθλίωσιν. Η Εκκλησία συμπεριφέρεται ως φιλόστοργος μήτηρ. Οι μεν ανοίγουν πληγάς, η δε (Εκκλησία) τας επουλώνει.

Αυτή είναι η διαφορά της Εκκλησίας με την πολιτικήν.


http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2012/03/blog-post_1635.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...