Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

Ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τά ταξίματά μας – Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

Τά γράμματα καί οἱ ἐπιστῆμες, χωρίς τήν ἠθική, τήν εὐσέβεια καί τήν ἀρετή, εἶναι ἄχρηστα καί ἐπιβλαβῆ. Ὅταν ὅμως συμβαδίζουν μέ τήν εὐσέβεια, τήν ἠθική καί τήν ἀρετή, τότε ἀποδίδουν πολλούς καί μεγάλους καρπούς.
Ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τά ταξίματά μας, οὔτε θέλει νά κάνουμε τάματα. Θέλει νά παύσωμε νά ἁμαρτάνωμε καί νά Τόν παροργίζουμε. Θέλει νά μετανοοῦμε, καί γι᾿ αὐτό ἀκριβῶς ἦλθε στόν κόσμο, νά σώση τούς ἁμαρτωλούς, τά ἀπολωλότα πρόβατα.
Καμιά ὠφέλεια δέν παίρνει ὁ Χριστιανός ὅταν μεταλαμβάνη ἀπροετοίμαστος, ἔστω καί ἄν εἶναι ἑτοιμοθάνατος. Ὅταν μεταλαμβάνη κάποιος χωρίς νά ἔχη καθαρισθῆ, μέ τήν μετάνοια καί ἐξομολόγηση, ἀντί γιά ὠφέλεια ἀποκομίζει ζημία ἀνυπολόγιστη.
Μέ τήν καθαρή ἐξομολόγηση ὁ ἄνθρωπος καθαρίζεται ἀπό τίς ἁμαρτίες του, καί μέ τήν ἄξια, κατά τό δυνατό, μετάληψη τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, ἁγιάζεται, ἑνώνεται μέ τόν Θεό καί ἐνισχύεται στούς πνευματικούς ἀγῶνες.

Πατρικές Συμβουλές Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

πηγή:iliaxtida

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...