Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

Κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο τοίχου για το έτος 2014 του Ι.Ν. Αγίων Χαραλάμπους & Αντωνίου Κρύα Ιτεών Πατρών:



Μπορείτε να το προμηθευθείτε από τον Ι.Ν. Αγίων Χαραλάμπους & Αντωνίου Κρύα Ιτεών Πατρών

Ἔχοντας πλέον ἐτησίαν παράδοσιν τήν ἔκδοσιν ἐνοριακοῦ ἡμερολογίου, προχωρήσαμε κι ἐφέτος εἰς ἀνάλογον ἔκδοσιν διά τό ἔτος 2014.
Μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου, ἐξεδώσαμεν τό παρόν ἡμερολόγιον, μέσα εἰς τάς σελίδας ὁποίου ἀποτυπώνονται εὐλογημέναι στιγμαί ἀπό πνευματικᾶς εὐκαιρίας, πού βιώσαμε ὡς Ἐνορία τήν παρελθοῦσαν χρονιάν.
Τά ἔσοδα ἀπό τήν πώλησιν τῆς παρούσης ἐκδόσεως, θά διατεθοῦν διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἔργων ἀνεγέρσεώς τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ, τοῦ Ἁγίου ντωνίου τόν ὁποῖον σφόδρα ἐπιθυμῶμεν νά θαυμάσωμεν ὡς στολίδι εἰς τήν περιοχήν μας.
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμῶς διά τήν ἀγάπην σας, τήν στήριξήν σας καί εὐχόμεθα πλουσίαν τήν Χάριν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων μας.

Διά τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον
ὁ πρόεδρος
π. Ἰωάννης Δημητρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...