Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος στό Πειραματικό Γυμνάσιο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.

          Ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χρισοτυγέννων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, προσεκλήθη ἀπό τήν Διευθύντρια τοῦ Πειραματικοῦ Γυμνασίου τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν κ. Μπαλωμένου καί τόν Θεολόγο Καθηγητή κ. Λαλιώτη,
νά μιλήσῃ καί νά συζητήσῃ μέ τίς ὁμάδες μαθητῶν τοῦ Σχολείου, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται καί ἀναπτύσσουν δραστηριότητες στόν ἐθελοντισμό.
          Ὁ Σεβασμιώτατος ἔγινε δεκτός μέ ἰδιαίτερη χαρά καί σεβασμό ἀπό τήν Διεύθυνση καί τό διδακτικό προσωπικό του Γυμνασίου καί ἀπό τούς μαθητάς. Ἐν συνεχείᾳ στό ἀμφιθέατρο τοῦ Σχολείου μίλησε στά παιδιά, γιά τόν ἐθελοντισμό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ πηγαία ἔκφραση τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς στόν συνάνθρωπο. Ἀνεφέρθη στήν σάρκωση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, στήν προσφορά τοῦ Τιμίου Σώματος καί τοῦ Παναγίου Αἵματός του μέσα ἀπό τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, στήν διδασκαλία, στήν προσφορά καί τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας, τῶν ὁποίων ἡ ζωή ἦτο μίμησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἔκανε λόγο γιά τήν σύγχρονη κοινωνία καί πραγματικότητα, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ τήν ἑκούσια καί αὐτοθυσιαστική προσφορά, ἀφοῦ ὑπάρχουν τόσες ἀνάγκες πλέον, καί  παρά πολλοί συνάνθρωποί μας δέν ἔχουν πού νά ἀκουμπήσουν τό κεφάλι τους, στερούμενοι καί τῶν βασικῶν ἀκόμη ἀγαθῶν γιά τήν ἐπιβίωσή τους.
          Θερμῶς συνεχάρη τά παιδιά τοῦ Γυμνασίου καί τούς Καθηγητάς γιά τήν συγκινητική ἀνταπόκριση στό κάλεσμα τῆς ἀγάπης γιά προσφορά στούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας, μιά ἀνταπόκριση πού εἶναι ἐξόχως συγκινητική καί γι’ αὐτό ὁ Σεβασμιώτατος, κατά τήν διάρκεια τῶν Πρωτοκλητείων, στήν ἐκδήλωση γιά τό φιλανρθωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἐβράβευσε, μεταξύ τῶν ἄλλων καί τούς μαθητάς τοῦ Πειραματικοῦ Γυμνασίου Πατρῶν, ἐπιδίδοντας τους Εὐεργετήριο Γράμμα.
          Οἱ μαθητές τοῦ Πειραματικοῦ Γυμνασίου, ὑπέβαλαν ἐρωτήσεις στόν Σεβασμιώτατο καί ἀκολούθησε μιά θαυμάσια καί ξεχωριστή συζήτηση μεταξύ του Ἱεράρχου καί τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα προοιωνίζουν ἕνα θαυμάσιο καί λαμπρό μέλλον γιά τήν κοινωνία μας.
          Σέ ὅλους ἔδωσε ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό μία εὐλογία (φυλακτό) καί ἀπό ἕνα ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν γιά τό ἔτος 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...