Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

Το κοιμητήριον του I.N. Παναγίας Αλεξιωτίσσης

Η Παναγία η Αλεξιώτισσα από τα παλιά, τα περασμένα, υπήρξε όχι μονάχα ενοριακός μα καί κοιμητηριακός ναός. Επειδή δε η ζωή και ο θάνατος είναι παράλληλες καταστάσεις στην πορεία του ανθρώπου, παρατείθεται εν συντομία η ιστορία του κοιμητηρίου του ναού.


Για λόγους υγιεινής το Βασιλικό Διάταγμα της 25.3.1834 καταργεί τα κοιμητήρια του Αγίου Ανδρέα, της Αγίας Παρασκευής και άλλα ενοριακά κοιμητήρια και έμεινε μόνο, στην Άνω Πόλη αυτό της Αλεξιώτισσας. Αλλά και τούτο όπως σημειώνεται στην εφημερίδα "Φορολογούμενος", δεν εξυπηρετούσε απόλυτα την περιοχή. Τα σχόλια της εφημερίδας και άλλες ίσως διαμαρτυρίες «προσείλκυσαν τη μέριμνα της δημοτικής αρχής για το νεκροταφείο της Αλεξιωτίσσης όπως περιφράσσεται επιμελώς, διαχωρίζεται σε τμήματα και κανονίζεται εν γένει κατά τους κανόνες της υγιεινής και της καλαισθησίας. Η εργασία αυτή διενεργείται υπό την επίβλεψη του δημοτικού μηχανικού Λ. Σοφίου και δεν αμφιβάλλουμε ότι είναι αντάξια του ζήλου και της φιλοκαλίας του», σημειώνει και πάλι η εφημερίδα. Έτσι κατά περιόδους ο μικρός ναός επεκτείνεται και το κοιμητήριο εξωραΐζεται για να πάρουνε την σημερινή τους μορφή.
Πρέπει ακόμα να πούμε πως στο κοιμητήρι της Αλεξιώτισσας, πέραν των άλλων έχουν ενταφιασθεί αγαπημένα πρόσωπα, γονείς, παιδιά, φίλοι και συγγενείς προσφιλών αδελφών, επειδή οι από του 1925 ιδρυθέντες συνοικισμοί προσφύγων γειτνίαζαν προς το νεκροταφείο αυτό αλλά και πολλά θύματα της κατοχής και του εμφυλίου. Κατά τις περιόδους αυτές, τις τόσο σκληρές και τραγικές για την πατρίδα μας, η συμπαράσταση του ιερέως π. Ιωάννου Παπαναγιώτου υπήρξε καθολική.
"Ενταφίεσεν με τας προβλεπομένας εξοδίους Εκκλησιατικάς ευχάς και ψαλμούς τους τόσον αδίκως φονευθέντας κατά τους βομβαρδισμούς της πόλεως συμπολίτας μας. 
Πέραν τούτων ενταφίεσεν με εκκλησιαστικάς ευχάς και τους αποθανόντες Ιταλούς αιχμαλώτους στρατιώτες και επί των τάφων των ετοποθέτησεν ξυλίνους σταυρούς με τα σχετικά στοιχεία των. Κατά την Κατοχήν της χώρας από τους Ιταλούς έγινε ανακομοιδή των οστών των και μεταφέρθησαν εις την Ιταλίαν." 
Ο τότε Καθολικός εφημέριος Πατρών, από του έτους 1906, πρωθιερέυς π. Ιωάννης Σινιγάλιας, ανήρ εξόχων αρετών, που έκτισεν τον νύν καθολικόν Ναόν Αγίου Ανδρέου μαζί με στρατιωτικούς ιερείς παρέστη κατά την εκταφήν των νεκρών.
Γνωρίσας εις την Καθολικήν Αρχιεπισκοπήν αθηνών την φροντίδα και τας θρησκευτικάς ευχάς και ψαλμωδίας που ανέπεμψεν  ο π. Ιωάννης προς τους Καθολικούς τεθνεότας Ιταλούς Στρατιώτας, μετέφερεν αυτώ τας ευχαριστίας της Καθολικής Αρχιεπισκοπής και της Αγίας Έδρας.

Πρέπει να σημειωθή ότι και μέχρι το έτος 1960 υπήρξε μεγάλη οικονομική στενότης δι αυτό και τα έσοδα του Ι. Ναού πολύ περιορισμένα. Την δυσπραγία του Ναού φανέρωνε  η πτωχεία  των τάφων του Β΄ Νεκροταφείου, ως επί το πλείστον ξύλινοι σταυροί με ελάχιστα σιδηρά περιφράγματα. Σήμερον όλοι σχεδόν οι τάφοι είναι καλυμμένοι με μαρμάρινο κατασκευές.


Στο νεκροταφείο έχουν ενταφιασθεί και υπάρχουν τα μνημεία και οι μαρμάρινες προτομές.

α) Αχιλλέως Γεροκοστοπούλου Δικηγόρου- Βουλευτού και Υπουργού (1850-1900). 


β) Αλεξίου Στριφτόμπολα Στρατηγού του Αγώνα και Βουλευτού Πατρών. 


γ) ο Νικόλαος Π. Ανδριακόπουλος, ολυμπιονίκης του 1896 στην Αναρρίχηση επί κάλω»
δ) Μηροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπώλεως Κυρός Ευστάθιος Ευσταθόπουλος

Από το βιβλίο του Ι.Ν Παναγίας Αλεξιωτίσσης  "Το ιστορικό του Ναού και της περιοχής"
Την περίοδο που στο Ναό μας, διατελεί πρόεδρος του Εκκλησιαστικού συμβουλίου ο πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Δημητρόπουλος και πιο συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 1999, ξεκίνησε η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου στο οποίο καταγράφονται όλα τα μνημεία του κοιμητηρίου, τοποθεσίες του κάθε ενός από αυτά (αγορές – παραχωρήσεις δωρεές τάφων), καθώς και οι ταφές - εκταφές που γίνονται σε αυτά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για να γίνει όλο αυτό, ήταν πολύ δύσκολο. Συγκεκριμένες εταιρείες μηχανογράφησης μας είχαν καταθέσει προσφορές για την δημιουργία αυτού του αρχείου, αλλά η αξία του ήταν πολυδάπανη. Ο λόγος ήταν ότι στο συγκεκριμένο κοιμητήριο δεν υπήρξε ποτέ κάποια συγκεκριμένη σειρά αλλά ούτε αρκετά έγγραφα για τον προσδιορισμό των δεδομένων που θα χρειαζόμασταν διότι τα περισσότερα είχαν καταστραφεί από πυρκαγιά που έπληξε το ναό μας τον Μάρτιο του 1991. 
Σήμερα το κάθε μνημείο διαθέτει δικό του φάκελο που περιέχει συμβόλαια και έγγραφα που διαπιστώνουν την χρήση του.
Στη μηχανογράφηση αυτή μπήκε και ο χώρος φύλαξης οστών (οστεοφυλάκιο), που διαθέτει το κοιμητήριό μας. Όλα τα οστά που βρέθηκαν εκεί έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά μεταλλικά κυτία τοποθετημένα σε ειδικές αριθμημένες θέσεις. 
Πλέον στη γραμματεία που λειτουργεί καθημερινά έως σήμερα στο χώρο αυτό, ο κάθε επισκέπτης που θα ζητήσει κάποιες πληροφορίες, ή να διεκπεραιώσει κάποια τελετή, αυτομάτως με το πάτημα κάποιων δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή  θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε άμεσα
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στην μεγάλη δωρεά και προσφορά του υιού του Ιερέως π. Βασιλείου Δημητροπούλου, Χρήστου Δημητροπούλου, ο οποίος με τις γνώσεις του στα θέματα ηλεκτρονικής μηχανογράφησης και με τη βοήθεια πάντα ενοριτών και μαθητών των κατηχητικών μας ομάδων κατάφεραν να έχουμε σήμερα ένα σύγχρονο και δωρεάν αρχείο.

Επί τη αναλήψη της διοικήσεως του ναού, από τον π. Βασίλειο Δημητρόπουλο, πολλά έργα έχουν πραγματοποιηθεί τόσο μέσα στο ναό όσο και εκτός. Συγκεκριμένα στο κοιμητήριο κατασκευάστηκαν κεντρικοί δρόμοι και παράδρομοι που καθιστούν εύκολη την μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο του. Δημιουρήθηκε εκ νέου χώρος ταφής εγκαταλελειμμένων οστών (χωνευτήριο). Επεκτάθηκε το σύστημα υδροδότησης και αποχέτευσης και ο φωτισμός σε ολόκληρο το χώρο. Τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι συγκέντρωσης αποκήρου και κάδοι απορριμάτων για την εύκολη αποκομιδή τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.    

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...