Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Τρ. ια’ εβδ. Ματθ. (Μτθ. κγ’ 23-28)

23 Οα μν, γραμματες κα Φαρισαοι ποκριτα, τι ποδεκατοτε τ δοσμον κα τ νηθον κα τ κμινον, κα φκατε τ βαρτερα το νμου, τν κρσιν κα τν λεον κα τν πστιν· τατα δ δει ποισαι κκενα μ φιναι. 24 δηγο τυφλο, ο διυλζοντες τν κνωπα, τν δ κμηλον καταπνοντες! 25 Οα μν, γραμματες κα Φαρισαοι ποκριτα, τι καθαρζετε τ ξωθεν το ποτηρου κα τς παροψδος, σωθεν δ γμουσιν ξ ρπαγς κα δικας. 26 Φαρισαε τυφλ, καθρισον πρτον τ ντς το ποτηρου κα τς παροψδος, να γνηται κα τ κτς ατν καθαρν. 27 Οα μν, γραμματες κα Φαρισαοι ποκριτα, τι παρομοιζετε τφοις κεκονιαμνοις, οτινες ξωθεν μν φανονται ραοι, σωθεν δ γμουσιν στων νεκρν κα πσης καθαρσας. 28 Οτω κα μες ξωθεν μν φανεσθε τος νθρποις δκαιοι, σωθεν δ μεστο στε ποκρσεως κα νομας.

 μετάφραση
23 Ἀλλοίμονον σ’ ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, διότι δίνετε τὸ δέκατον ἀπὸ τὸν δυόσμον καὶ ἀπὸ τὸ ἄνηθον καὶ ἀπὸ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήσατε τὰ σπουδαιότερα τοῦ νόμου, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν. Αὐτὰ εἶναι ποὺ ἔπρεπε νὰ κάνετε χωρὶς νὰ παραμελῆτε καὶ ἐκεῖνα. 24 Ὁδηγοὶ τυφλοί, ποὺ ξεκαθαρίζετε τὸ κουνούπι, ἐνῷ καταπίνετε τὴν καμήλα. 25 Ἀλλοίμονον σ’ ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, διότι καθαρίζετε τὸ ἐξωτερικὸν μέρος τοῦ ποτηριοῦ καὶ τοῦ πιάτου, μέσα δὲ εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἁρπαγὴν καὶ ἀδικίαν. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισε πρῶτα τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ποτηριοῦ καὶ τοῦ πιάτου, διὰ νὰ γίνῃ καὶ τὸ ἐξωτερικόν του καθαρόν. 27 Ἀλλοίμονον σ’ ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, διότι μοιάζετε μὲ τάφους ἀσβεστωμένους, οἱ ὁποίοι ἀπ’ ἔξω μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἀλλὰ μέσα εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ κόκκαλα νεκρῶν καὶ ἀπὸ κάθε ἀκαθαρσίαν. 28 Ἔτσι καὶ σεῖς, ἀπ’ ἔξω μὲν φαίνεσθε εἰς τοὺς ἀνθρώπους δίκαιοι, ἀλλ’ ἀπὸ μέσα εἶσθε γεμᾶτοι ὑποκρισίαν καὶ ἀνομίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...