Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ιερού μαδηλίου (Λκ. θ΄ 51-57, ι΄22-24, ιγ' 22)

51 ᾿Εγνετο δ ν τ συμπληροσθαι τς μρας τς ναλψεως ατο κα ατς στριξε τ πρσωπον ατο το πορεεσθαι ες ερουσαλμ, 52 κα πστειλεν γγλους πρ προσπου ατο. κα πορευθντες εσλθον ες κμην Σαμαρειτν, στε τοιμσαι ατ· 53 κα οκ δξαντο ατν, τι τ πρσωπον ατο ν πορευμενον ες ερουσαλμ. 54 δντες δ ο μαθητα ατο Ἰάκωβος κα ωννης επον· Κριε, θλεις επωμεν πρ καταβναι π ορανο κα ναλσαι ατος, ς κα λας ποησε; 55 Στραφες δ πετμησεν ατος κα επεν· οκ οδατε ποου πνεματς στε μες· 56 υἱὸς το νθρπου οκ λθε ψυχς νθρπων πολσαι, λλ σσαι. Κα πορεθησαν ες τραν κμην. 57 ᾿Εγνετο δ πορευομνων ατν ν τ δ επ τις πρς ατν· κολουθσω σοι που ἐὰν πρχ, Κριε.  22 Κα στραφες πρς τος μαθητς επε· πντα μοι παρεδθη π το πατρς μου· κα οδες πιγινσκει τς στιν υἱός, ε μ πατρ, κα τς στιν πατρ, ε μ υἱὸς κα ἐὰν βοληται υἱὸς ποκαλψαι. 23 Κα στραφες πρς τος μαθητς κατ᾿ δαν επε· μακριοι ο φθαλμο ο βλποντες βλπετε. 24 Λγω γρ μν τι πολλο προφται κα βασιλες θλησαν δεν μες βλπετε, κα οκ εδον, κα κοσαι κοετε, κα οκ κουσαν. 22 Κα διεπορεετο κατ πλεις κα κμας διδσκων κα πορεαν ποιομενος ες ερουσαλμ.


μετάφραση 

51 Ἐνῷ ἐπλησίαζαν νὰ συμπληρωθοῦν αἱ ἡμέραι τῆς ἀναλήψεώς του, ἀπεφάσισε νὰ μεταβῇ εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, 52 καὶ ἔστειλε πρὶν ἀγγελιοφόρους, οἱ ὁποῖοι ἐμπῆκαν εἰς ἕνα χωριὸ τῶν Σαμαρειτῶν διὰ νὰ τοῦ κάνουν ἑτοιμασίαν. 53 Ἀλλὰ οἱ κάτοικοι δὲν ἤθελαν νὰ τὸν δεχθοῦν, διότι ἐπήγαινε εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ. 54 Ὅταν εἶδαν αὐτὸ οἱ μαθηταί του Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης, εἶπαν, «Κύριε, θέλεις νὰ ποῦμε νὰ κατεβῇ φωτιὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸν καὶ νὰ τοὺς καταφάγῃ, ὅπως ἔκανε καὶ ὁ Ἠλίας;». 55 Ἐκεῖνος ἐγύρισε, τοὺς ἐπέπληξε καὶ εἶπε, «Δὲν γνωρίζετε ποίου πνεύματος εἶσθε. 56 Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἦλθε νὰ καταστρέψῃ τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ νὰ τοὺς σώσῃ». Καὶ ἐπῆγαν σὲ ἄλλο χωριό. 57 Ἐνῷ ἐπήγαιναν εἰς τὸν δρόμον, τοῦ εἶπε κάποιος, «Θὰ σὲ ἀκολουθήσω ὄπου καὶ ἂν πᾶς, Κύριε».22 Ναί, Πατέρα, διότι αὐτὸ ἦτο τὸ θέλεημά σου. Ὅλα μοῦ ἔχουν παραδοθῆ ἀπὸ τὸν Πατέρα μου καὶ κανεὶς δὲν ξέρει ποιὸς εἶναι ὁ Υἱὸς παρὰ ὁ Πατέρας, καὶ ποιὸς εἶναι ὁ Πατέρας παρὰ ὁ Υἱὸς καὶ ἐκεῖνος, εἰς τὸν ὁποῖον θέλει ὁ Υἱὸς νὰ τὸν ἀποκαλύψη». 23 Καὶ ἐστράφηκε πρὸς τοὺς μαθητάς του καὶ τοὺς εἶπε ἰδιαιτέρως, «Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ποὺ βλέπουν ὅσα βλέπετε. 24 Διότι σᾶς λέγω, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν νὰ ἰδοῦν ἐκεῖνα ποὺ βλέπετε σεῖς καὶ δὲν τὰ εἶδαν, καὶ νὰ ἀκούσουν ἐκεῖνα ποὺ ἀκοῦτε δεῖς καὶ δὲν τὰ ἄκουσαν».22 Καὶ περιώδευε τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ διδάσκων καὶ βαδίζων πρὸς τὴν Ἱερουσαλήμ.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...