Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Δευτ. ιγ' εβδ. Ματθ ( Μρ.γ' 6-12)

6 Κα ξελθντες ο Φαρισαοι εθως μετ τν ρδιανν συμβολιον ποουν κατ᾿ ατο, πως ατν πολσωσι. 7 Κα ησος νεχρησε μετ τν μαθητν ατο πρς τν θλασσαν· κα πολ πλθος π τς Γαλιλαας κολοθησαν ατ, 8 κα π τς ουδαας κα π εροσολμων κα π τς δουμαας κα πραν το ορδνου κα ο περ Τρον κα Σιδνα, πλθος πολ, κοσαντες σα ποει, λθον πρς ατν. 9 Κα επε τος μαθητας ατο να πλοιριον προσκαρτερ ατ δι τν χλον, να μ θλβωσιν ατν· 10 πολλος γρ θερπευσεν, στε πιππτειν ατ να ατο ψωνται σοι εχον μστιγας· 11 κα τ πνεματα τ κθαρτα, ταν ατν θερουν, προσπιπτον ατ κα κραζον λγοντα τι σ ε υἱὸς το Θεο. 12 Κα πολλ πετμα ατος να μ φανερν ατν ποισωσι.


μετάφραση
6 Καὶ ὅταν ἐβγῆκαν οἱ Φαρισαῖοι, ἀμέσως ἔλαβαν ἀπόφασιν μαζὶ μὲ τοὺς Ἡρωδιανοὺς ἐναντίον του, διὰ νὰ τὸν ἐξολοθρεύσουν. 7 Ὁ Ἰησοῦς μαζὶ μὲ τοὺς μαθητάς του ἀνεχώρησε πρὸς τὴν λίμνην. Καὶ τὸν ἀκολούθησε πολὺς κόσμος ἀπὸ τὴν Γαλιλαίαν, ἀπὸ τὴν Ἰουδαίαν, 8 ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, ἀπὸ τὴν Ἰδουμαίαν καὶ ἀπὸ τὴν χώραν πέραν ἀπὸ τὸν Ἰορδάνην καὶ ἀπὸ τὰ μέρη γύρω ἀπὸ τὴν Τύρον καὶ Σιδῶνα, πολὺς κόσμος ἦλθε σ’ αὐτόν, ἐπειδὴ ἄκουσαν ὅσα ἔκανε. 9 Καὶ παρήγγειλε εἰς τοὺς μαθητάς του νὰ παραμένῃ ἕνα πλοιάριον εἰς τὴν διάθεσίν του, διὰ νὰ μὴ τὸν συνθλίβῃ ὁ κόσμος, 10 διότι πολλοὺς ἐθεράπευσε, ὥστε ἔπεφταν ἐπάνω του ὅσοι ἦσαν ἄρρωστοι, διὰ νὰ τὸν ἀγγίξουν. 11 Καὶ τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα, ὅταν τὸν ἔβλεπαν, τὸν προσκυνοῦσαν καὶ ἐφώναζαν, «Σὺ εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ».
12 Καὶ πολὺ αὐστηρὰ τὰ διέτασσε νὰ μὴ τὸν φανερώσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...