Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Δευτ. ε' εβδ. Λουκά (Λκ. θ' 18-22)

Κα γνετο ν τ εναι ατν προσευχμενον καταμνας, συνσαν ατ ο μαθητα, κα πηρτησεν ατος λγων· τνα με λγουσιν ο χλοι εναι; Ο δ ποκριθντες επον· ωννην τν βαπτιστν, λλοι δ λαν, λλοι δ τι προφτης τις τν ρχαων νστη.
Επε δ ατος· μες δ τνα μ λγετε εναι; ποκριθες δ Πτρος επε· τν Χριστν το Θεο. Ὁ δ πιτιμσας ατος παργγειλε μηδεν λγειν τοτο, επν τι δε τν υἱὸν το νθρπου πολλ παθεν κα ποδοκιμασθναι π τν πρεσβυτρων κα ρχιερων κα γραμματων, κα ποκτανθναι, κα τ τρτ μρ γερθναι.

μετάφραση

Ὄταν κάποτε προσευχότανε ἰδιαιτέρως, ἦσαν μαζί του οἱ μαθηταὶ καὶ τοὺς ἐρώτησε, «Ποιὸς λέγει ὁ κόσμος ὅτι εἶμαι;». Αὐτοὶ δὲ ἀπήντησαν, «Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ἄλλοι ὁ Ἠλίας, καὶ ἄλλοι ὅτι ἀναστήθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους προφήτας». «Καὶ σεῖς», τοὺς εἶπε, «ποιὸς λέτε ὅτι εἶμαι;». Ὁ Πέτρος ἔλαβε τὸν λόγον καὶ εἶπε, «Ὁ Χριστὸς τοῦ Θεοῦ». Αὐτὸς δὲ μὲ αὐστηρότητα τοὺς παρήγγειλε νὰ μὴ ποῦν αὐτὸ σὲ κανένα,καὶ εἶπε, «Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νὰ πάθῃ πολλά, νὰ ἀποδοκιμασθῇ ἀπὸ τοὺς πρεσβυτέρους, τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς γραμματεῖς καὶ νὰ θανατωθῇ καὶ τὴν τρίτην ἡμέραν νὰ ἀναστηθῇ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...