Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΑΛΓΙΑΣ Ἢ ΓΛΩΣΣΟΦΑΓΙΑΣ - Αγίου Νεκταρίου

Γλωσσαλγία, ἢ κακογλωσσία, ἢ γλωσσομανία, ἢ γλωσσοφαγιά. Η γλωσσαλγία είναι πάθος φοβερόν, ακατάσχετον κακόν, μεστή ιού θανατηφόρου.

Η γλωσσαλγία είναι όμοια πρός πηγήν πικρά αναβλύζουσαν ύδατα, άτινα πινόμενα μέν καταπικραίνουσι τήν καρδίαν, εκχεόμενα δέ είς τήν γήν αποξηραίνουσι τήν βλάστησιν.

Ο γλωσσαλγός έχει γλώσσαν αδάμαστον, μεστήν πικρίας και ψευδους . οι λόγοι αυτού οίκους ανατρέπουσι καί ψυχάς απολλούσι, και κακά τά μέγιστα προκαλούσιν.

Ο γλωσσαλγός είναι μοχθηρός εκ δέ τού περισσεύματος τής καρδίας αυτού ομιλεί τό στόμα αυτού. Γνωμικά

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...