Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

ΠΡΟ­ΣΕΥ­ΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑ­ΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ Α­ΓΙ­ΟΥ ΣΙ­ΛΟΥ­Α­ΝΟΥ ΤΟΥ Α­ΘΩ­ΝΙ­ΤΟΥ

1Κυ­ρι­ε α­ξι­ω­σε ο­λους τους λα­ούς της γης να γνω­ρι­σουν ποιά θαυ­μα­στη ζω­η χα­ρι­ζεις σε ο­σους πι­στεύ­ουν σε Σε­να. Σε ι­κε­τεύ­ω, φι­λεύ­σπλα­χνε Κυ­ρι­ε, α­ξι­ω­σε ο­λους τους αν­θρω­πους, α­πο τον Α­δαμ με­χρι της συν­τε­λει­ας των αι­ω­νων, να Σε γνω­ρι­σουν, να μα­θουν ο­τι ει­σαι ε­λε­η­μων και ε­πι­ει­κης.


Ει­θε ο­λοι οι λα­οι να χα­ρούν την ει­ρη­νη Σου και ει­θε ο­λοι να δούν το φως του Προ­σω­που Σου.Το βλεμ­μα Σου, ι­λα­ρο και πρα­ο, ελ­κυ­ει την ψυ­χη μου.


Ο­ταν η ψυ­χη πλη­ρω­θεί α­πο τη θεί­α α­γα­πη καίε­νω ζεί μι­α α­με­τρη χα­ρα, θλι­βε­ται και προ­σεύ­χε­ται με δα­κρυ­α γιάο­λο­κλη­ρο τον κο­σμο, ω­στε ο­λοι οιάν­θρω­ποι να μπο­ρε­σουν να γνω­ρι­σουν τον Κυ­ρι­ο και ου­ρα­νι­ο Πα­τε­ρα τους. Δεν γνω­ρι­ζει α­να­παυ­ση, αλ­λα ου­τε και την ε­πι­θυ­μεί, ο­σο δεν βρι­σκον­ται α­κο­μα ο­λοι με­σα στη χα­ρα της α­γα­πης του Κυ­ρι­ου. Κυ­ρι­ε, α­φούα­ξι­ω­σες ε­με­να τον α­μαρ­τω­λο να Σε γνω­ρι­σω δι­α τούΑ­γι­ου Πνεύ­μα­τος, Σέι­κε­τεύ­ω, δω­σε να Σε γνω­ρι­σουν καίό­λοι οι λα­οι της γης.

Ω, λα­οι ο­λης της γης, πε­φτω στα γο­να­τα μπρο­στα σας και σας ι­κε­τεύ­ω με δα­κρυ­α: Ε­λα­τε στον Χρι­στο. Γνω­ρι­ζω την α­γα­πη Του για σας. Τη γνω­ρι­ζω κα­λα γι’ αυ­το και την φω­να­ζω σέο­λο­κλη­ρη τη γη. Πως θα μπο­ρού­σε κα­νείς να μι­λη­σει για κα­τι που δεν γνω­ρι­ζει; 
agioritikovima 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...