Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου πρός τούς Μαθητάς, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν ἒναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ἀπευθύνομαι σέ σᾶς πού εἶστε ἡ χαρά μας καί ἡ ἐλπίδα μας καί σᾶς εὔχομαι νά ἒχετε ὑγεία, εὐλογία ἀπό τό Θεό καί πρόοδο στά μαθήματά σας.
Τά μαθητικά χρόνια βοηθοῦν τόν ἄνθρωπο νά θέσῃ σωστά θεμέλια καί γερές βάσεις στή ζωή του. Ἀπό τήν ἀξιοποίηση αὐτῶν τῶν χρόνων ἐξαρτῶνται πάρα πολλά γιά τήν περαιτέρω πορεία σας.
Εἶστε εὐτυχεῖς γιατί γεννηθήκατε σέ μιά ὡραία χώρα ὅπως εἶναι ἡ Πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα καί ἀπό εὐλογημένους γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τόσο σᾶς ἀγαποῦν καί δικαίως πιστεύουν ὃτι εἶστε τό ὡραιότερο δῶρο ἀπό τό Θεό γι’ αὐτούς, ἀλλά καί γιά τήν κοινωνία μας ὁλόκληρη.
Tό σχολεῖο σᾶς παρέχει γνώση καί μόρφωση. Ὃμως αὐτή ἡ παροχή δέν πρέπει νά παραμένῃ σέ μιά ρηχή ἐξωτερική κατάσταση, ἀλλά νά ἀποβαίνῃ οὐσιαστική καλλιέργεια τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς σας, ὣστε νά ἀποκτήσετε ἕνα ὁλοκληρωμένο χαρακτῆρα καί νά καταστῆτε θαυμάσιες προσωπικότητες.
Πολλούς «σοφούς» γνώρισε ὁ κόσμος καί περισσότερους «μορφωμένους». «Ἀνθρώπους» ὅμως γνώρισε λίγους. Ἐπιθυμοῦμε, ἀγωνιζόμαστε καί εὐχόμεθα νά καταξιωθῆτε ὡς ἄνθρωποι, μέ ὅλη τή σημασία τῆς λέξεως.
Μή λησμονήσετε ποτέ ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι προϊόν τῆς τύχης, ἀλλά εἴναι δημιουργημένος «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν» Θεοῦ. Ἐσεῖς τά μεγαλύτερα παιδιά ἀντιλαμβάνεσθε τί σημαίνει αὐτό.
Παιδιά μου, κλεῖστε τά αὐτιά σας στίς πονηρές σειρῆνες πού μέ δόλιο τρόπο θέλουν νά σᾶς παρασύρουν σέ μιά εὔκολη ζωή πού ὅμως καταλήγει σέ συντρίμμια.
Κοιτάξτε κατάματα τή ζωή, ἡ ὁποία εἶναι τόσο ὡραία γιατί εἶναι δῶρο Θεοῦ. Ἀξίζει κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο νά τό ἀξιοποιῆτε γιά τήν προκοπή σας καί τήν πνευματική σας καλλιέργεια.
Γνωρίζομε ὃλοι τίς δυσκολίες τῆς ἐποχῆς μας καί τά προβλήματα τοῦ τόπου μας. Γνωρίζομε ἐπίσης, τό γνωρίζετε καί σεῖς, ὃτι ὁ κάθε ἀγώνας εἶναι ἓνας δρόμος ἀνηφορικός, ὁ ὁποῖος ὃμως ὁδηγεῖ σέ ὑψηλές κορυφές, ὃπου ὁ ἂνθρωπος ἀπολαμβάνει τήν χαρά τῆς νίκης καί ἱκανοποιεῖται καί χαίρεται μέ τήν θέα τοῦ καθαροῦ ὁρίζοντος πού τόν φωτίζει ὁ ὑπέροχος ἣλιος τῆς ἐπιτυχίας.
Σέ σᾶς τούς μεγαλύτερους μαθητές ἐπιθυμῶ ἰδιαιτέρως, νά συστήσω πατρικά, νά μή περιορίζεσθε μόνο σέ ὃσα μαθαίνετε στό σχολεῖο, ἀλλά νά ἱκανοποιεῖτε τή δίψα γιά μάθηση καί τίς βαθύτερες πνευματικές ἀναζητήσεις τῆς ψυχῆς σας μέ μελέτη γενικώτερη καί μέ ἀναζήτηση τῆς πνευματικῆς τροφῆς σέ δροσερές καί γάργαρες πηγές, οἱ ὁποῖες, δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν στήν Πατρίδα μας, ἀρκεῖ κάποιος νά τίς ἀναζητήσῃ, ὣστε νά τίς ἀνακαλύψῃ.
Στήν προσπάθεια σας αὐτή δέν εἶστε μόνοι σας. Πρῶτα ἀπ΄ὃλα ἒχετε τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, στόν ὁποῖο νά ὑψώνεται τά μάτια σας καί νά προσεύχεσθε θερμά, μετέχοντας καί στήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὓστερα ἒχετε τήν πολλή μεγάλη ἀγάπη καί τήν στοργή τῶν γονέων σας, τό μεγάλο ἐνδιαφέρον τῶν δασκάλων σας καί τίς προσευχές, τήν ἀγάπη καί τίς εὐχές ὃλων μας.
Παιδιά μου εὐλογημένα, σᾶς εὒχομαι νά ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γιά ὑγεία καί δύναμη στήν ζωή μας. Καλή Χρονιά καί πρόοδο στά μαθήματά σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...