Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2014: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2014 καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 50 ἐτῶν ἀπό τήν ἵδρυση  τοῦ ἐν Πάτραις Πανεπιστημίου, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν σέ συνεργασία μέ τίς Πρυτανικές Ἀρχές τοῦ Πανεπιστημίου, διοργάνωσε λαμπρές ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, προκειμένου νά τιμηθῇ ἡ ἐν λόγῳ ἐπέτειος.

         Ἔτσι, τήν Κυριακή 16 Νοεμβρίου στόν Πανεπιστημιακό Ἱερό Ναό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στήν Πάτρα, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, στό τέλος τῆς ὁποίας ἐτελέσθη ἱερό μνημόσυνο, ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ἀοιδίμων Ἱδρυτῶν, Κτητόρων, Καθηγητῶν, Διοικητικοῦ Προσωπικοῦ, Φοιτητῶν καί Ἀποφοίτων τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, τῶν ἐν Κυρίῳ τελειωθέντων.
          Στή Θεία Λειτουργία συμμετεῖχε ἡ Πρύτανης κα Βενετσιάνα Κυριαζοπούλου, ὁ Ἀναπληρωτής Πρυτάνεως, πρώην Πρυτάνεις, Καθηγητές, Διοικητικοί Ὑπάλληλοι, Φοιτητές καί πλῆθος κόσμου.
          Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στό Πανεπιστήμιο Πατρῶν, τό ὁποῖο χαρακτήρισε «  φάρο τηλαυγῆ καί ἀειλαμπῆ, πού ἀπό τήν πόλη τῶν Πατρῶν ἐκπέμπει τήν πνευματική του ἀκτινοβολία στόν Ἑλληνικό καί παγκόσμιο χῶρο, ἔχοντας ὡς ἔμβλημά του καί σφραγίδα του τήν μορφή τοῦ  Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐπί τοῦ χιαστοῦ Σταυροῦ, σύμβολο διαχρονικῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς, προκειμένου οἱ ἄνθρωποι μέσω τῆς κατά Θεόν γνώσεως καί σοφίας νά ὁδηγοῦνται στή θέωση. Ἡ βάση τῆς γνώσεως, συνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος, δέν εἶναι ἡ κοσμική σοφία, ἡ ὁποία ὡς ἀνθρωπίνη εἶναι πεπερασμένη, ἀλλά ἡ κατά Θεόν σοφία ἡ ὁποία εἶναι ὁ μεγαλύτερος πλοῦτος γιά τόν ἄνθρωπο καί γιά τήν ὁποία ἀξίζει νά ἀγωνίζεται καί νά προσφέρῃ τά πάντα γιά νά τήν ἀποκτήσῃ καί νά τήν κατακτήσῃ, ὡς χαρακτηριστικά διαβάζομε στήν Ἁγία Γραφή: «Κρεῖσσον γάρ αὐτήν ἐμπορεύεσθαι, ἤ χρυσίου καί ἀργυρίου θησαυρούς».(Παροιμιῶν γ, 3)
          Ἄν προσφέρεται ἐκπαίδευση ἔχουσα μόνο ὡς κέντρο τόν ἄνθρωπο καί ἄν παρέχεται ἀγωγή ἔχουσα ὡς σκοπό, τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ ὑλικοῦ παράγοντος τοῦ ἀνθρώπου, αὐτή δέν καθίσταται μόνο ἀνωφελής, ἀλλά καί ἐπικίνδυνη. Ἡ ἀγωγή καί ἡ παιδεία πού ἔχει ὡς κέντρο τόν θεάνθρωπο, αὐτή καί μόνο αὐτή, ἐξυπηρετεῖ τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὅπως ἔχει δημιουργηθεῖ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ, καταξιώνει τόν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα καί τόν ἀναπαύει μέσα ἀπό τήν ἔκφραση τῆς σταυροσχήμου θυσιαστικῆς ἀγάπης καί προσφορᾶς, πρός τόν Θεό δηλ, καί πρός τόν συνάνθρωπο.
          Μόνο ἄν ἐπανέλθωμε σέ αὐτό τό πλαίσιο λειτουργίας τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος καί παροχή ἀγωγῆς, θά λυτρωθοῦμε  ὡς ἄνθρωποι, θά νικήσωμε τίς ἐξ’ ὑποκειμένου καί ἀντικειμένου δυσκολίες, θά βροῦμε διέξοδο στά φοβερά ἀδιέξοδα πού μᾶς πιέζουν ὡς πρόσωπα, ὡς οἰκογένειες καί ὡς Λαό καί θά ἀνατείλουν γιά τόν τόπο μας καλύτερες καί φωτοφόρες ἡμέρες.
          Μόνο ἕνα Πανεπιστήμιο πού ἐκπέμπει φῶς, γνώση, ἀλήθεια, ζωή  καί χαρακτηρίζεται  ἀπό τήν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, μιά σχέση πού δίνει νόημα στήν ἐπιστήμη, μόνο ἕνα Πανεπιστήμιο πού σέβεται τά Ἑλληνικά γράμματα, ὑπηρετεῖ τήν Ἑλληνική γλῶσσα καί σοφία, τήν Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη Παράδοση καί Παιδεία καί συνελόντι εἰπεῖν, τήν ἰδιοπροσωπία αὐτοῦ του Λαοῦ, πού καυχᾶται γιά τήν ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, παροχής σοφίας στόν κόσμο, μόνο ἕνα τέτοιο Πανεπιστήμιο, πού ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο καί τόν καθιστᾶ ὑπεύθυνη προσωπικότητα, ἔναντι τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος, θά βοηθήσῃ τήν Ἑλλάδα, τόν Λαό μας ὥστε νά βρῇ τόν δρόμο του, καί νά βαδίσῃ μέ συνέπεια καί ὑπευθυνότητα τήν ἱστορική του πορεία...
          Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, προκειμένου νά ὑπηρετήσῃ πνευματικά καί νά προσφέρῃ ἀγάπη στόν εὐαίσθητο καί τόσο λεπτό χῶρο τοῦ Πανεπιστημίου, ἔχει ὁρίση σέ συνεργασία μέ τίς Πανεπιστημιακές ἀρχές, κατηρτισμένο Κληρικό, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Πέτρο Μποζίνη, ὁ ὁποῖος μέ τήν λειτουργική καί ἱεροκηρυκτική του διακονία, μεταφέρει τό μήνυμα τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας, στόν Πανεπιστημιακό χῶρο ὅπου φοιτοῦν 28.000 φοιτητές, ἀπό Πάτρα, τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ἀλλά καί ἀπό ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου.
          Ἀνάλογη προσπάθεια, ἐσημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος, γίνεται καί στό ΤΕΙ Πατρῶν, μέ κέντρο τόν ἐκεῖ Ἱερό Ναό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅπου φοιτοῦν ἐπίσης 25.000 φοιτητές.
          Ἐντύπωση ἰδιαίτερη προξένησε ἡ ἀναφορά τοῦ Σεβασμιωτάτου , σέ τρία γεγονότα τά ὁποῖα σημάδεψαν τήν τοπική Ἐκκλησιαστική καί γενικώτερη ἱστορία τῶν Πατρῶν τό ἒτος 1964 καί τά ὁποῖα εἶναι τά ἑξῆς: α) Ἡ Ἐπανακομιδή τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἀπό τή Ρώμη στήν Πάτρα β) Ἡ ἵδρυση τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καί γ) ἡ κοίμηση τοῦ ἀοιδίμου διδασκάλου καί ἱεροκήρυκος τῶν Πατρῶν, Ἀρχιμ. Γερβασίου Παρασκευοπούλου.
          Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τήν κα Πρύτανη, τούς Καθηγητάς , τούς Διοικητικούς Ὑπαλλήλους καί ὅλο τό προσωπικό τοῦ Πανεπιστημίου καί εὐχήθηκε σέ αὐτούς καί στούς φοιτητάς, κάθε εὐλογία παρά Κυρίου.
          Σημειώνομε, τέλος, ὅτι στίς 19 τοῦ μηνός Νοεμβρίου, στό Συνεδριακό κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν θά πραγματοποιηθῇ μεγάλη ἐκδήλωση ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώσεως 300 ἐτῶν ἀπό τήν γέννησή του καί σέ συνδυασμό μέ  τήν πεντηκονταετηρίδα τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
            Στήν ἐκδήλωση θά τιμηθοῦν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, οἱ διατελέσαντες Πρυτάνεις τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.


 Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα δικά σας σχόλια!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...