Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο Ι. Ν. Παναγίας Αλλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρωστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικα τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

Ἑτοιμασία γιὰ τὸ μεγάλο ταξίδι

Ὅταν πρόκειται νὰ ταξιδέψουμε γιὰ λίγες ἢ περισσότερες μέρες, ἑτοιμαζόμαστε προσ­εκτικὰ καὶ ἤρεμα, ὥστε νὰ μὴ μᾶς λείπει τίποτε κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς ἀναχωρήσεώς μας.

Γράψε πρώτος ένα σχόλιο για αυτό το θέμα!

Η Ενορία Αγίων Χαραλάμπους & Αντωνίου Κρύα Ιτεών Πατρών διοργανώνει 6ήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ιερός Ναός Αγίων Χαραλάμπους & Αντωνίου εις Κρύα Ιτεών Πατρών, διοργανώνει
6ήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην
Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η
Βόσπορο – Πριγκηπόνησα
13 έως 18 Ιουλίου 2015

Γράψε πρώτος ένα σχόλιο για αυτό το θέμα!

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής (᾿Ιωάν. ιζ΄ 1–13) Των 318 Αγίων Πατέρων Α´ Οικ. Συνόδου

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.

Γράψε πρώτος ένα σχόλιο για αυτό το θέμα!